Alssund-Skolen slår dørene op i Sønderborg med fokus på sport og sundhed

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Alssund-Skolen: Et nyt kapitel i skolelivet i Sønderborg starter i august 2024

Den nyetablerede Alssund-Skolen markerer starten på et nyt kapitel i byskolestrukturen i Sønderborg. Det er besluttet, at skolen vil bære navnet Alssund-Skolen, hvilket er resultatet af en bred konsensus i Børne- og Uddannelsesudvalget, baseret på en stærk anbefaling fra følgegruppen ansvarlig for skolens etablering.

Åbningen af Alssund-Skolen er sat til den 1. august 2024, med en skoleprofil der primært fokuserer på sport og bevægelse. Dette tiltag er en del af Sønderborg Kommunes strategi for at fremme sundhed og aktiv livsstil blandt børn og unge i området.

Sammenslutningen af Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen ligger til grund for oprettelsen af Alssund-Skolen, hvilket er en beslutning taget af byrådet for at samle de to skoledistrikter inden for samme rammer på Humlehøj-Skolens matrikel fra og med august 2024.

For at sikre en glidende overgang og en stærk start for den nyetablerede skole, vil der blive afholdt valg til skolebestyrelsen i foråret 2024, med det formål at have en bestyrelse klar ved skolens opstart.

Lederrollen på Alssund-Skolen vil blive varetaget af Iben Vind-Hansen, som tidligere effektivt har ledet Humlehøj-Skolen siden februar 2021. Med sig vil hun have et stærkt ledelsesteam bestående af afdelingslederne Sif Lund Rasmussen og Dorthe Dagmar Vilbæk.

For yderligere information om Alssund-Skolen og dens kommende tiltag, kan interesserede parter kontakte Jesper Smaling, Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, og Jesper Larsen, næstformand for udvalget, via de oplyste telefonnumre.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=a885edff2c

Kilde: Sønderborg Kommune