Danish Crown planlægger stor udvidelse i Blans med 100 nye jobs og en investering på 100 millioner kroner

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Danish Crown forbereder stor udvidelse i Blans med væsentlig jobskabelse og investering

En betydelig udvidelse hos Danish Crown i Blans er nu under planlægning, hvilket indebærer ansættelsen af op mod 100 nye medarbejdere. Denne udvidelse markerer en væsentlig forøgelse af arbejdsstyrken for slagteriet, der allerede beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere. Derudover er der planer om at investere yderligere 100 millioner kroner i faciliteterne.

Sønderborg Kommune har taget initiativ til at etablere en specifik taskforce til at håndtere både flytningen af de 100 arbejdspladser til området samt den store investering. Dette tiltag understreger kommunens engagement og støtte til den lokale industri og dens udvikling.

Reaktionerne i Sønderborg Kommune har været overvejende positive. Borgmester Erik Lauritzen har udtrykt sin glæde over denne udvikling og ser de nye arbejdspladser som en vigtig gevinst for lokalsamfundet. Kjeld Stærk, som er formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, ser investeringen som en styrkelse af Sønderborg-områdets position som en førende fødevareklynge i Danmark. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Jan Prokopek Jensen, understreger kommunens indsats for at tiltrække og bevare kvalificeret arbejdskraft til området.

Taskforcen, som skal lede indsatsen, vil blive styret af Peter Norman Houe, der er direktør for Kultur og Erhverv i Sønderborg Kommune. Et af de primære formål med denne taskforce er at lette overgangen for de nye arbejdspladser og deres familier til området samt at koordinere kommunens indsats omkring rådgivning og tilladelser i forbindelse med den planlagte investering.

For yderligere detaljer eller spørgsmål er kontaktinformationen for de relevante personer i Sønderborg Kommune tilgængelig, herunder telefonnumre til borgmester Erik Lauritzen, Kjeld Stærk, Jan Prokopek Jensen samt Peter Norman Houe.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=517528e47e

Kilde: Sønderborg Kommune