Ensomhed skal have kamp til stregen

Profilbillede

De fleste af os vil opleve at mærke følelsen af ensomhed i løbet af livet. Det sker typisk, når vores liv ændrer sig, derfor har Byrådet afsat penge til en ekstra indsats for at mindske ensomhed blandt ældre og handicappede i kommunen.

Social- og Seniorudvalget har netop godkendt, at de 440.000 kr., der var afsat, sættes i spil til en indsats der opsporer dem, der føler sig ensomme, og sammen med dem iværksætter aktiviteter.

Det skal ske ved at opspore og bygge bro til frivillige tilbud. Borgerne tilbydes samtaler med en aktivitetsmedarbejder, og sammen finder de ud af, hvad borgeren har brug for og tilbyder borgeren mulighed for at møde andre ligesindede via aktiviteter i de frivillige tilbud. Tilbuddet er for ældre borgere i eget hjem.

"Det kan både være fysiske udfordringer og psykiske barrierer, der betyder, at nogle kommer meget lidt ud, sjældent får besøg eller vægrer sig ved at melde sig til foreningernes tilbud. Men uanset årsagen ved vi, at problemet er der, og coronaen har kun forstærket det. Følelsen af at være ensom har stor betydning for livskvaliteten og påvirker éns sundhed negativt, så vi vil rigtig gerne gøre en indsats for, at flere i højere grad føler sig som en del af et fællesskab, har aftaler at se frem til og noget at glæde sig til. Vi har fået nogle gode input fra Ældrerådet, som vi nu arbejder videre med", siger formand for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm.

Ældrerådets input rummer bl.a. et forslag om at ansætte aktivitetsmedarbejder i hjemmeplejen på linje med dem, plejecentrene har.

"Vi fornemmer helt klart, at aktivitetsmedarbejderne har gjort en forskel på plejecentrene. Vi hører jævnligt om beboere, der er på tur, spiser ude omkring et bål eller noget tredje. Det må gerne brede sig til hjemmeboende, som på den måde kan komme ud og være sammen med andre, evt. i en mindre kreds. Derfor foreslår vi også, aktivitetsmedarbejderen inddrager de frivillige foreninger og lokalsamfundet for at sætte fokus på gruppen af ældre, der føler sig ensomme og hjælper med at bygge bro til de frivillige tilbud", siger formand for Ældrerådet i Sønderborg Kommune, Karin Dalager.

Kilde: Redaktionen