Nord-Als Musikfestival 2024 gør klar med vigtige planer og parkeringsinfo

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Forberedelserne til Nord-Als Musikfestival 2024 er i gang med vigtige beslutninger allerede på plads

Sønderborg Kommune og arrangørerne bag Nord-Als Musikfestival har truffet vigtige beslutninger angående logistik og samarbejder forud for festivalen i 2024. Én af disse er, at parkeringen igen vil foregå på Borgmester Blomgrens Plads, som det også var tilfældet sidste år. Den tidligere ringriderplads vil derimod ikke være tilgængelig til parkeringsformål.

Festivalen, som er et højdepunkt for både lokalsamfundet og besøgende, vil finde sted den 7. og 8. juni 2024. For at sikre en smidig afvikling, har Sønderborg Kommune og Nord-Als Musikfestival indgået en formel samarbejdsaftale for de næste fire år, fra 2024 til 2028. Nord-Als Musikfestivalforening vil stå for klargøringen og oprydningen af de aftalte parkeringsarealer.

Borgmester Blomgrens Plads og det tilstødende græsområde ved Mads Clausens Vej og Østerhaven er udpeget som den officielle parkeringsplads for festivalens besøgende. Pladsen har en praktisk beliggenhed 1,3 kilometer fra selve festivalområdet, hvilket gør det let for gæsterne at nå frem til musikbegivenhederne.

Borgmester Erik Lauritzen har offentligt udtrykt sin anerkendelse af Nord-Als Musikfestival som et kulturelt fyrtårn, og betoner vigtigheden af at tilvejebringe passende faciliteter for at understøtte festivalen. Paulo Nielsen, formand for Nord-Als Musikfestivalforening, har ligeledes vist sin støtte til beslutningen om at benytte Borgmester Blomgrens Plads til parkering, og udtrykker tilfredshed med løsningen.

Kontaktoplysninger for dem, der søger yderligere information, inkluderer både borgmester Erik Lauritzen på tlf. 27 90 02 06 og Paulo Nielsen, formand for Nord-Als Musikfestivalforening, på tlf. 22 22 25 69. Yderligere kan man henvende sig til Sønderborg Kommune på deres adresse, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=829a76ad5b

Kilde: Sønderborg Kommune