Politikere overvejer ændringer af parkeringsarealer i Østerlundkvarteret, Nordborg

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Politikerne skal genoverveje anvendelsen af arealer til parkering i Østerlundkvarteret, Nordborg

Politikerne i Teknik-, By- og Boligudvalget står over for en afgørelse, der kan ændre landskabet i Østerlundkvarteret, Nordborg. De skal beslutte, om de eksisterende arealer langs villavejene skal benyttes til parkeringspladser eller fortove. En endelig beslutning forventes annonceret inden sommerferien 2024.

Debatten om parkeringsløsninger i området er kommet på baggrund af uenighed mellem beboerne, som kulminerede da kommunen udstedte parkeringsafgifter. Dette har skabt forvirring, idet ældre skitsetegninger viser, at der oprindeligt var afsat arealer til længdeparkering, selvom den gældende lokalplan fra 1972 ikke gør mention af parkeringsmuligheder.

Kirsten Bachmann, formanden for Teknik-, By- og Boligudvalget, udtaler, at der er et akut behov for at skabe klarhed over situationen for at undgå fremtidige misforståelser og konflikter. Hendes mål er at finde en løsning, som alle parter kan være tilfredse med.

Kristian Beuschau, næstformanden for udvalget, peger på, at en afgørende faktor i den kommende beslutning bliver etablering af tydelig skiltning, der klart angiver reglerne. Han mener, at udfaldet af denne situation vil have en indflydelse på parkeringspolitikken i hele kommunen.

Borgerne og interessenter opfordres til at følge udviklingen og deltage aktivt i processen. Kontaktinformation for yderligere oplysninger er tilgængelig hos Kirsten Bachmann og Kristian Beuschau, henholdsvis formand og næstformand for Teknik-, By- og Boligudvalget.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=d924a261a5

Kilde: Sønderborg Kommune