Sønderborg Kommune anmoder om millionstøtte til genopbygning efter stormflodsskader

Foto: Sønderborg kommune.
dato

Sønderborg Kommune søger finansiel støtte efter ødelæggende stormflod

Sønderborg Kommune står over for en stor udfordring i kølvandet på stormfloden i oktober 2023. Med skader for over 80 millioner kroner på blandt andet veje og stier, har kommunen besluttet at søge om finansiel støtte fra Miljøministeriets stormflodspulje på 125 millioner kroner. Formålet er at dække nogle af de væsentlige udgifter til reparationer, hvor særligt infrastruktur som vejen til Kegnæs samt turistattraktioner som Strandpromenaden og Gendarmstien vil blive prioriteret.

De markante skader, som stormfloden forårsagede langs Sønderborg Kommunes kyster, medfører nu en omfattende reparationsindsats. Prioriteterne er bredt defineret til at inkludere genopretning af veje, elektriske installationer på havnene, samt de meget benyttede Strandpromenaden og Gendarmstien. Især vejen til Kegnæs, som alene står til en udgift på 50 millioner kroner, understreger omfanget af de nødvendige reparationer.

For at finansiere reparationerne vil Sønderborg Kommune søge om over 20 millioner kroner i støtte fra stormflodspuljen, som tillader kommuner at få dækket op til 25 procent af udgifterne til stormflodsskader. Kommunen undersøger desuden muligheden for at optage lån i en yderligere pulje, som løber op i 375 millioner kroner, for at sikre, at de nødvendige reparationsarbejder kan blive gennemført.

For yderligere informationer og forespørgsler kan Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By-, og Boligudvalget, kontaktes på telefon 27 90 39 90. Endvidere står Sille M. Dall, direktør for Teknik, Miljø og Bæredygtighed, til rådighed for kontakt på 27 90 54 59. Begge repræsenterer vigtige kontakter i forbindelse med den aktuelle indsats for at afhjælpe og genopbygge efter de betydelige skader stormfloden har forårsaget.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=4817897c80

Kilde: Sønderborg Kommune