Sønderborg Kommune forbereder ansøgning til 125 millioner kroners stormflodspulje for genopbygning af skader

Foto: Sønderborg kommune.
dato

Sønderborg Kommune forbereder ansøgning til stormflodspulje, som åbner til foråret

Det er nu officielt, at Miljøministeriet vil åbne stormflodspuljen i løbet af foråret. Denne pulje er på 125 millioner kroner og er designet til hjælp til udbedring af skader efter stormfloder. Sønderborg Kommune er allerede i gang med at forberede sin ansøgning, med det formål at ansøge om det maksimale beløb fra puljen.

Kommunen har især fokus på at genopbygge vigtig infrastruktur, som vejen til Kegnæs, der er afgørende for lokal trafik. Derudover vil planerne også omfatte områder med høj turistværdi som Strandpromenaden og Gendarmstien, begge populære og yderst besøgte lokationer i Sønderborg.

I oktober 2023 blev Sønderborg og 26 andre kommuner ramt af en stormflod, der forårsagede skade for over 80 millioner kroner i Sønderborg Kommune. Midler fra stormflodspuljen kan hjælpe kommunerne med at få dækket op til 25 procent af udgifterne til udbedring af stormflodsskader.

Sønderborg Kommune overvejer også at optage lån for at dække yderligere udgifter. Dette potentiele lån vil tages fra en pulje, som har op til 375 millioner kroner til at understøtte genopbygningen.

Kommunerne forventes at få svar på deres ansøgninger om midler fra stormflodspuljen inden sommerferien, i følge oplysninger fra Miljøministeriet. Sønderborg Kommune og dens borgere ser frem til denne beslutning, mens de aktivt arbejder på genopbygningen lokalt.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=4817897c80

Kilde: Sønderborg kommune