Sønderborg Kommune hædres som Skoleidrætskommune 2024 i national anerkendelse

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg Kommune stolt udnævnt til Skoleidrætskommune 2024

Som et markant skulderklap til det vedvarende fokus på idræt og bevægelse i skolen, er Sønderborg Kommune for første gang blevet udnævnt til "Skoleidrætskommune 2024". Dette er en anerkendelse som deles med 11 andre danske kommuner, hvilket underbygger vigtigheden af fysisk aktivitet blandt børn og unge i hele landet.

Anerkendelsen skyldes en omfattende kortlægning foretaget af Dansk Skoleidræt, som for tredje gang har indhentet værdifuld data fra i alt 38 deltagende kommuner i 2024. Igennem tre år har 59 kommuner bidraget med oplysninger, der spænder over otte forskellige kategorier og inkluderer både objektive og subjektive data, hvilket giver et dybdegående indblik i, hvordan idræt og bevægelse håndteres på lokalt plan.

Listen over Skoleidrætskommuner i 2024 indbefatter udover Sønderborg også Brøndby, Fanø, Frederiksberg, Horsens, Høje-Taastrup, Skive, Slagelse, Svendborg, Tårnby, Vejen, og Viborg, hvilket vidner om en bred geografisk spredning og en fælles indsats for at fremme sundhed og trivsel i skolerne.

Anerkendelsen som Skoleidrætskommune understreger ikke blot vigtigheden af fysisk aktivitet for elevernes trivsel og sociale kompetencer. Den ansvarliggør også Sønderborg Kommune, ligesom de øvrige kommuner, til at fortsætte kampen mod fysisk inaktivitet blandt børn og unge, et arbejde der er essentielt for at sikre sunde livsstilsvalg fra en tidlig alder.

For mere information om initiativet og Sønderborg Kommunes engagement, er interesserede opfordret til at kontakte Jesper Smaling, Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, eller Jesper Larsen, Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette kan blive startskuddet til endnu større fokus på idræt og bevægelse i kommunens skoler, hvilket vil komme mange børn og unge til gode.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=1e5e7403e0

Kilde: Sønderborg Kommune