Sønderborg Kommune igangsætter masterplan for turisme og handel med øget investering i bymidter og kulturelle initiativer

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg Kommune's investering i turisme og handel bringer positive forandringer til bymidterne og initiativer indenfor kultur og handel.

Sønderborg Kommune har godkendt principperne for anvendelse af midler til udmøntning af deres Masterplan for Turisme og Handel. Hverken små eller store initiativer går ubemærket hen, da fokus er på udviklingsaktiviteter, der inviterer til det gode ophold, interesseret handel samt kulturelle begivenheder og udstillinger.

Rundt omkring i Sønderborg, Gråsten og Nordborg kommer der til at ligge 600.000 kr. årligt i en pulje fra 2024-2027. Denne vil handelsstandsforeningerne kunne få andel i, med henblik på at skabe livlige bymidter. Masterplanen lægger op til, at kommunale midler skal bruges til at give nye udviklingsmæssige aktiviteter en hjælpende hånd på vej.

Masterplanen har et stærkt fokus på tre særlige principper for udvikling af turisme og handel; det handler om vækst og udvikling, stærkt samarbejde med aktører og en fortsat satsning på turisme. Herigennem håber kommunen både på at skabe liv og fremme økonomisk vækst.

Sønderborg Kommunes ambition er at blive den femte mest besøgte turistdestination i Danmark, baseret på overnatninger. For at nå dette mål er der identificeret særlige styrkepositioner i Masterplanen, som inkluderer Kyst og Vand, Vartegn samt Kultur og Historie.

Midlerne vil blive fordelt efter nøje udregnete procenter til de forskellige byer, således at der bliver lagt 60% til Vores Sønderborg, 20% til Nordborg Handel, og 20% til Gråsten Handel. Dette følger kommunens strategi om fair fordeling og inklusion af alle byer, store som små.

Kommunen er åben for ansøgninger og opfordrer derfor turisme- og handelsaktører til at søge om støtte til deres udviklingsaktiviteter og initiativer. Den nye masterplan for turisme og handel er således sat i søen, og det er nu op til de lokale aktører at sejle med på bølgen af nye muligheder.


http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=0b07bd8cf9
Kilde: Sønderborg Kommune