Sønderborg Kommunes kamp mod svindel med offentlige ydelser sparer kommunen 15,4 mio. kr.

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Sønderborg Kommune har i 2023 formået at reducere svindel med offentlige ydelser med 15,4 mio. kr., som en konsekvens af et tættere fokus på kontrol med borgernes ret til ydelser.

Den specielle afdeling i kommunen, Bedragerigruppen, behandlede 208 sager i det forgangne år, hvor 143 sager resulterede i ændringer af borgernes ret til ydelser. Fremgangen kan tildeles denne specielle enhed, der fokuserer på at afsløre og forebygge svindel med sociale ydelser.

Gennem et koncentreret arbejde på denne front, har Sønderborg Kommune opnået en betragtelig kommunal besparelse. Ud af den samlede besparelse på 15,4 mio. kr., udgør den kommunale andel 11,3 mio. kr. Provenuet ligger 2 mio. kr. højere end de to forrige år, hvilket vidner om effekten af den forstærkede indsats.

Bedragerigruppen er organiseret under afdelingen Strategi og Udbud i forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked. Dette samarbejde mellem forskellige dimensioner af kommunen har vist sig at være frugtbart i bestræbelserne på at minimere uretmæssige udbetalinger.

Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune, ligeledes Kristian Bonefeld som næstformand, er centrale skikkelser i dette ambitiøse arbejde. Gennem konsekvent kontrol og systematisk gennemgang af sager, kommer kommunens ressourcer til sin ret og er med til at sikre en retfærdig fordeling af offentlige ydelser.

Socialt bedrageri kan anmeldes på Sønderborg Kommunes hjemmeside, hvilket hjælper det særlige team med at holde øje med mulig svindel. Ved at give borgerne mulighed for at bidrage til inspektionen, er den transparente proces med til at fremme en større følelse af retfærdighed og ansvar i kommunen.


http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=0be9828c0f
Kilde: Sønderborg Kommune